© Prywatny Gabinet Rehabilitacji FiSJo w Jaśle - dr n. o zdr. Sabina Mastej

FISJO.pl

FIZYKOTERAPIA

 

► Laser
► Ultradźwięki
► Prądy:
- TENS (przezskórna stymulacja nerwów)
- Jonoforeza
- Galwanizacja
- Prądy diadynamiczne 
- Prądy interferencyjne – interdyn (prądy Nemeca)
- Elektrostymulacja mięśni i nerwów
- Prąd Traberta
- Prądy Kotza (rosyjska stymulacja)