© Prywatny Gabinet Rehabilitacji FiSJo w Jaśle - dr n. o zdr. Sabina Mastej

FISJO.pl

wskazania:

 

 Udar mózgu
► C
horoba Parkinsona. 
► SM - stwardnienie rozsiane 
► SLA - stwardnienie boczne zanikowe 
► Choroby związane z utrzymaniem równowagi
► Choroby które powodują upośledzenie stereotypu chodu
► Uszkodzenia rdzenia kręgowego
► P
orażenia nerwów obwodowych

pnf w neurologii

 

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) -  w tłumaczeniu torowanie nerwowo-mięśniowe. 

Terapia metodą PNF ma za zadanie zwiększyć siłę i zakres ruchów.  Jej podstawowym założeniem jest praca nad poprawą lub przywróceniem funkcji aparatu ruchu.

W koncepcji tej do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabych lub uszkodzonych, wykorzystuje się najsprawniejsze rejony ciała poprzez wywołanie zjawiska irradiacji czyli pobudzenia promieniowania w mięśniach, do którego dochodzi na skutek podrażnienia receptorów czuciowych (eksteroceptorów i proprioceptorów) znajdujących się w ciele i w różnych strefach kory mózgowej pacjenta.

Głównym celem terapii jest odtworzenie utraconych funkcji poprzez torowanie nowego wzorca ruchowego lub przywrócenie przewodnictwa nerwowego w uszkodzonym obszarze ciała pacjenta.